DC-isolator

123

Det beste designet maskineriet i dette universet er menneskekroppen. Den har et utmerket innebygd system for selvforsvar og selvreparasjon. Selv det svært intelligente systemet trenger reparasjon og vedlikehold av og til. Og det gjør hvert menneskeskapt system, inkludert solcelleanlegg. Inne i solenergianlegget er omformeren som mottar likestrøm (DC) fra solstrenger som inngang og legger ut vekselstrøm (AC) til nettet på utgangsenden. Under installasjon, rutinemessig vedlikehold og nødsituasjoner er det nødvendig å isolere panelene fra AC-siden, og derfor er en manuelt betjent isolasjonsbryter plassert mellom panelene og omformerens inngang. En slik bryter kalles en DC-isolator fordi den gir DC-isolasjon mellom solcellspanelene og resten av systemet.

Dette er en viktig sikkerhetsbryter og er pålagt i hvert solcelleanlegg i henhold til IEC 60364-7-712. Det tilsvarende britiske kravet kommer fra BS7671 - Del 712.537.2.1.1, som sier "For å tillate vedlikehold av PV-omformeren, må det gis måter å isolere PV-omformeren fra DC-siden og AC-siden". Spesifikasjoner for selve DC-isolatoren er gitt i “Guide to the Installation of PV Systems”, avsnitt 2.1.12 (utgave 2).


Innleggstid: Aug-24-2020